අභිරුචි වර්ණය

මෙම රතු-කළු ප්‍රේරක ඉසින යන්ත්‍රය අපේ යුරෝපීය සේවාදායකයින් සඳහා නිපදවන සියලුම ප්ලාස්ටික් ය. ඔහු සෑම මාස 2 කට වරක් නියෝග නැවත නැවතත් කළේය. පහත පින්තූරයේ සිට ඔහු කාර් පිරිසිදු කිරීම සඳහා මෙම නිෂ්පාදන භාවිතා කරන බව දැකිය හැකිය.

සියලුම ප්ලාස්ටික් ප්‍රේරක ස්ප්‍රෙයර් සවි කිරීම් විඛාදනයකින් තොරව ආම්ලික ද්‍රව වල සෘජුවම භාවිතා කළ හැකිය. නිෂ්පාදන කවචය විවිධ වර්‍ග වලට සකස් කර ගැනීමට අපට පුළුවන.

customer case
customer case1

ලියාපදිංචි වන්න